Новый музейный каталог будет представлен в Украине

Передвижная экспозиция UJE «Путешествие с “Украинско-еврейской встречи”: от древности до 1914 года» посетила четырех крупных городов Канады в 2015 году, получив признание и одобрение от украинской и еврейской общин и широкой аудитории.  Сейчас каталог с таким же названием развивает нарратив выставки, глубже освещая многогранные отношения между украинцами и евреями — двумя народами, которые в течение почти двух тысячелетий населяют территорию современной Украины.

Цель этого щедро иллюстрированного 168-страничного издания заключается в том, чтобы «подать целостный нарратив, который рассматривает совместный исторический опыт этих двух народов во всем его многообразии и сложности — и во времена кризиса и эпизодического насилия, и в длительные периоды нормального сосуществования и многогранной межкультурного взаимодействия», пишет содиректор UJE Алти Родал, автор каталога и куратор экспозиции 2015 года.

«В течение многих столетий территория современной Украины была домом для разных народов, в частности для одной из древнейших и самых многочисленных еврейских общин в мире», — отмечает она.

(укр.)

Єврейська присутність на українських землях тягнеться із сивої давнини.  До XV століття їдишомовні євреї з центральноєвропейських земель почали масово мігрувати на схід й утворювати громади поряд із місцевими українцями-християнами й іншими групами населення. Викладений у доступній формі й адресований широкій аудиторії, цей каталог висвітлює багато історичних, політичних, релігійних, культурних і літературних впливів, які визначали спільне життя українців і євреїв та їхню взаємодію протягом століть.

В першому розділі розглянуто українсько-єврейський досвід і його широкий контекст до поділів Польщі (1772–1795). У двох наступних розділах висвітлено культурні й політичні перетворення, яких зазнали ці два бездержавні народи та їхню взаємодію протягом «довгого XIX століття» (1772–1914) в Російській імперії та габсбурзькій Австрії.

Видання зосереджується на українсько-єврейській зустрічі, однак висвітлює також різні аспекти багатої єврейської культури, як релігійної, так і світської, що процвітала на території сучасної України, зокрема зародження й розвиток хасидизму, мови їдиш і сучасної єврейської літератури, сіонізму.

«Подорож з “Українсько-єврейською зустріччю”: від давнини до 1914 року» видано англійською й українською мовами. Українське видання буду презентоване 20 вересня на двох окремих заходах в Україні: 25-му Форумі видавців у Львові на заході України та 5-му Всеукраїнському музейному фестивалі в Дніпрі на сході.

Англомовний каталог (PDF-файл) доступний тут у форматі розворотів для читання чи посторінково.

Українськомовний каталог (PDF-файл) доступний тут у форматі розворотів для читання чи посторінково.

Сконтактуйте з UJE, якщо Ви бажаєте мати паперовий примірник (або примірники для громади чи в навчальних цілях).

Переклад з англійської В. Старка.

Джерело — «Українсько-єврейська зустріч».